Репетитор

Ми допоможемо підготуватися до здачі ДПА та ЗНО, або підвищити рівень знань шкільної програми.   

До ДПА та ЗНО готуємо групами по 8-10 чоловік, 2 рази на тиждень. Курс розрахований на 9 місяців (з вересня по травень), але Ви можете долучитися в будь який момент, за умови наявності вільних місць. 

Ми пропонуємо:

– українську мову та літературу;
– англійську мову;
– математику;
– історію України;
– географію;
– біологію;
– фізику;
– хімію.

Англійська мова

На заняттях повторюємо граматичний і лексичний матеріал, використовуючи додаткові матеріали Британського видавництва, затверджені МОН України для рівня В2. Приділяється увага розвитку і вдосконалення навичок письма, читання, вимови та аудіювання. Допомагаємо психологічно підготуватися до складання іспиту.

Українська мова

Мета: сформувати мовну компетентність у абітурієнтів, удосконалювати навички грамотного письма.

Вивчаємо матеріал блоками, працюємо з тестами тематичними і змішаного типу на кожному занятті.

Відпрацьовуємо всі шість типів мовних помилок; редагуємо тексти і речення, в яких допущені помилки, щоб уникнути їх у своїх висловлюваннях. Вчимося складати тези і підбирати аргументи, що є необхідною умовою власного висловлювання на ЗНО.

Українська література

Мета: познайомити детально зі змістом творів, що вивчаються в 9-11 кл. і винесені на ЗНО. Систематизувати знання про періоди літератури, засвоїти поняття теорії літератури. 

На кожному занятті працюємо з тестами тематичними і змішаними. Аналізуємо художні тексти за схемами ЗНО. Підбираємо точні цитати, вивчаємо характерні ознаки літературних напрямів і стилів.

Географія

Підготовка до тестування з географії включає звернення до всіх розділів економічної і фізичної географії. Заняття проводяться у відповідності до шкільної програми, але допускається поглиблене вивчення найбільш складних і важливих для розуміння розділів. Форма занять – лекції, контрольні роботи, а також розбір і аналіз допущених в них помилок.  Викладач допоможе слухачам курсу ліквідувати прогалини в знаннях, навчить активно використовувати вже наявні знання і вміння для виконання найбільш складних аналітичних задач. З встановленою періодичністю здійснюється проміжний контроль знань у вигляді контрольних робіт. Крім цього, на кожному занятті задаються домашні завдання, виконання яких є необхідним елементом навчання, так як саме самостійна робота на закріплення матеріалу багато в чому забезпечує успішність здачі тестів.